Meny

Arkeologi

Arkeologienheten på länsmuseet arbetar med att samla in, undersöka, bevara och förmedla kunskap om det förhistoriska och det historiska landskapet.

På uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, företag och enskilda beställare genomför vi olika typer av arkeologiska uppdrag såsom utredningar, förundersökningar och särskilda undersökningar.

Förutom de arkeologiska undersökningarna utför vi även kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering, t ex förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar. Vi står också till förfogande för antikvariska kontroller och besvarar frågor, ger råd och informerar om fornlämningar och kulturmiljöer.

Dokumentation och information

All nyvunnen kunskap som de arkeologiska undersökningarna ger oss publiceras i de rapporter som vi framställer och gör tillgängliga för allmänheten, myndigheterna och den arkeologiska forskningen. Rapporterna kan du läsa i museets arkiv eller beställa från oss i tryckt format. Ett stort antal rapporter görs dessutom tillgängliga för nedladdning utan kostnad på hemsidan. 

Visste du att:

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har det över­gripande ansvaret för landets kulturmiljövård.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala kulturmiljövården och är den myndighet som fattar beslut om arkeologiska undersökningar.

Länsmuseerna ansvarar i sin tur bl. a för undersökningar, dokumentation av och information om fornlämningar och kulturmiljövård.  

Nyheter från arkeologi

01 april 2014
Sandby borg i Morgonpasset P3

10 februari 2014
Vetenskapens Värld i SVT visar Sandby borg

04 juli 2013
Visningar på Kalmar slott!

15 april 2013
Åter till Tingbyboplatsen. Seminarieundersökning 2012

06 februari 2013
En tidigmedeltida gård i Prästhag. Särskild arkeologisk undersökning 2009


Personal:


Per Lekberg

Enhetschef, arkeolog, fil dr
Ledning, utveckling, strategisk planering och samverkan. Kompetens: Ledarskap, verksamhetsutveckling, arkeologisk forskning, undervisning, kulturmiljöpolitik och -regelverk. Specialområde: Sten- och bronsålder, folkvandringstidens andlig-materiella kultur, arkeologins idéhistoria och politiska betydelse.
0480-45 13 41
070-283 38 13
Maila Per


Nicholas Nilsson

Biträdande enhetschef, arkeolog, fil kand
Ekonomiansvarig, Metodutveckling och GIS. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering. Specialområde: Järnåldersboplatser.
0480-45 13 35
070-341 78 16
Maila Nicholas


Helena Victor

Arkeolog, fil dr
Projektledare för Sandby borg. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning Specialområde: Bronsålder
0480-451310

Maila Helena


Ulrika Söderström

Forskningskommunikatör, Arkeolog, fil mag
Kommunikationsansvarig Kompetens: Fältarkeologi, marknadskommunikation, publik arkeologi. Specialområde: tidigmedeltid, bronsålder.
0480-45 13 32
070-341 78 26
Maila Ulrika


Ludvig Papmehl-Dufay

Arkeolog, fil dr
Kvalitetssäkring, anbud. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, undervisning. Specialområde: Stenåldersarkeologi, keramik, publik arkeologi
0480-45 13 28
0725-507828
Maila Ludvig


Kenneth Alexandersson

Arkeolog, doktorand
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, inventering. Specialområde: Stenålder, Flinta
070-6026414
Maila Kenneth


Johan Åstrand

Arkeolog, fil kand
Förestår Växjö-kontoret. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, järnålder och historisk tid. Specialområde: Fornlämningar i Kronobergs län, medeltida järnhantering.
070-3398748
Maila Johan


Cecilia Ring

Arkeolog
Samordning, handläggning. Kompetens: Fältarkeologi, stadsarkeologi, murverksdokumentation. Specialområde: Stadslager medeltid- historisk tid, kyrkor.
0480-451329
070-602 11 56
Maila Cecilia


Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog
0480-45 13 15
070-672 15 99
Maila Ivonne


Fredrik Gunnarsson

Arkeolog, fil ma
Metodutveckling. Kompetens: Fältarkeologi, mätteknik, GIS. Specialområde: Sydskandinavisk bronsålder, gravar, rituell rekvisita.
070-5359476
Maila Fredrik


Andreas Emilsson

Arkeolog
0703-395631
Maila AndreasBarometernBildväxlarnaÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home Kalmar

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire