Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
Meny

Arkeologi

Museiarkeologi Sydost är en del av Kalmar läns museum och arbetar främst med uppdragsarkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Vi erbjuder konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster inom all sorts arkeologi som inventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar samt för- och slutundersökningar.

Vår verksamhet präglas och är nära knuten till de regionala museernas samhällsuppdrag: att samla in och bygga upp kunskap om länens kulturhistoria samt att se till att resultaten blir tillgängliga och förmedlade till allmänheten.

Sedan 2010 bedriver vi ett forskningsprojekt kring Sandby borg. Du vet väl att du kan stödja projektet eller boka oss för ett föredrag? Mer information hittar du om detta på projektets hemsida eller via Facebook.

Vill du boka ett föredrag?

Vill du ha mer information om våra tjänster?

 

Nyheter från arkeologi

02 januari 2015
Insamlingen till Sandby borg lyckades!

17 augusti 2014
Lena Adelsohn Liljeroth besöker Öland och Sandby borg!

28 maj 2014
Arkeologer till Blå Jungfrun

01 april 2014
Sandby borg i Morgonpasset P3

10 februari 2014
Vetenskapens Värld i SVT visar Sandby borg


Personal:


Per Lekberg

Enhetschef, arkeolog, fil dr (sjukskriven)
Ledning, utveckling, strategisk planering och samverkan. Kompetens: Ledarskap, verksamhetsutveckling, forskning, undervisning, kulturmiljöpolitik. Specialområde: Sten- och bronsålder, folkvandringstidens andlig-materiella kultur, arkeologins idéhistoria och politiska betydelse.
0480-45 13 41
070-283 38 13
Maila Per


Nicholas Nilsson

Biträdande enhetschef, arkeolog, fil kand
Ekonomiansvarig, Metodutveckling och GIS. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering. Specialområde: Järnåldersboplatser.
0480-45 13 35
070-341 78 16
Maila Nicholas


Kenneth Alexandersson

Arkeolog, doktorand
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, inventering. Specialområde: Stenåldersarkeologi, Litiska analyser
070-6026414
Maila Kenneth


Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog, fil mag
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, handläggning. Specialområde: Järnålder, Medeltid, Tidigmodern tid.
0480-45 13 15
070-672 15 99
Maila Ivonne


Andreas Emilsson

Arkeolog, fil mag
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, GIS Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar), förhistorisk agrararkeologi, det rituella odlingslandskapet under brons- och järnålder.
0703-395631
Maila Andreas


Fredrik Gunnarsson

Arkeolog/GIS-samordnare, fil ma
Metodutveckling. Kompetens: Fältarkeologi, mätteknik, GIS. Specialområde: Sydskandinavisk bronsålder, gravar, rituell rekvisita.
070-5359476
Maila Fredrik


Ludvig Papmehl-Dufay

Arkeolog, fil dr
Kvalitetssäkring, anbud. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, undervisning. Specialområde: Stenåldersarkeologi, keramik, publik arkeologi
0480-45 13 28
0725-507828
Maila Ludvig


Cecilia Ring

Arkeolog
Samordning, handläggning. Kompetens: Fältarkeologi, stadsarkeologi, murverksdokumentation. Specialområde: Stadslager medeltid- historisk tid, kyrkor.
0480-451329
070-602 11 56
Maila Cecilia


Ulrika Söderström

Arkeolog fil mag, forskningskommunikatör
Kompetens: Fältarkeologi, kommunikation, publik arkeologi. Specialområde: bronsålder, tidigmedeltid
0480-45 13 32
070-341 78 26
Maila Ulrika


Helena Victor

Tf enhetschef, arkeolog, fil dr
Projektledare för Sandby borg. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning Specialområde: Bronsålder, Folkvandringstid
0480-451310

Maila Helena


Johan Åstrand

Arkeolog, fil kand
Förestår Växjö-kontoret. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, järnålder och historisk tid. Specialområde: Fornlämningar i Kronobergs län, medeltida järnhantering.
070-3398748
Maila JohanBarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenanders

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire