Intranät
Den här sidan använder webbplatskakor för att föra statistik. Om du godkänner användandet av kakor kan du fortsätta använda webbplatsen annars ska du stänga ner sidan. Acceptera
6 december är restaurangen abonnerad. Därför serveras ingen jullunch eller annan mat. Välkommen åter 7 december!
Restaurang & Kafé Ångkvarnen Kontakta oss Öppettider
Meny

Arkeologi

Museiarkeologi Sydost är en del av Kalmar läns museum och arbetar främst med uppdragsarkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Vi erbjuder konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster inom all sorts arkeologi som inventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar samt för- och slutundersökningar.

Vår verksamhet präglas och är nära knuten till de regionala museernas samhällsuppdrag: att samla in och bygga upp kunskap om länens kulturhistoria samt att se till att resultaten blir tillgängliga och förmedlade till allmänheten.

Sedan 2010 bedriver vi ett forskningsprojekt kring Sandby borg. Du vet väl att du kan stödja projektet eller boka oss för ett föredrag? Mer information hittar du om detta på projektets hemsida eller via Facebook.

Vill du boka ett föredrag?

Vill du ha mer information om våra tjänster?

 

Nyheter från arkeologi

10 november 2016
Marinarkeologi vid Kronobergs slottsruin

14 september 2016
Följ museets utgrävningar vid E4 Ljungby

17 juni 2016
Kalmararkeologer sätter svensk prägel på internationell användarkonferens

09 juni 2016
Visningstider för utgrävningen av Sandby borg 2016

07 april 2016
Följ den arkeologiska undersökningen vid Ölandskajen i realtid


Personal:


Per Lekberg

Enhetschef, arkeolog, fil dr
Ledning, utveckling, strategisk planering och samverkan. Kompetens: Ledarskap, verksamhetsutveckling, forskning, undervisning, kulturmiljöpolitik. Specialområde: Sten- och bronsålder, folkvandringstidens andlig-materiella kultur, arkeologins idéhistoria och politiska betydelse.
0480-45 13 41

Maila Per


Nicholas Nilsson

Arkeolog, fil kand
Ekonomiansvarig, Metodutveckling och GIS. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning och 3D-modellering. Specialområde: Järnåldersboplatser.
0480-45 13 35

Maila Nicholas


Kenneth Alexandersson

Arkeolog, doktorand
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, inventering. Specialområde: Stenåldersarkeologi, Litiska analyser
0480-45 13 22

Maila Kenneth


Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog, doktorand GRASCA
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, handläggning. Specialområde: Järnålder, Medeltid, Tidigmodern tid.
0480-45 13 15

Maila Ivonne


Andreas Emilsson

Arkeolog, fil mag
Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, GIS Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar), förhistorisk agrararkeologi, det rituella odlingslandskapet under brons- och järnålder.
0480-45 13 33

Maila Andreas


Fredrik Gunnarsson

GIS-samordnare, arkeolog, doktorand GRASCA
Metodutveckling IDA. Kompetens: Fältarkeologi, mätteknik, GIS. Specialområde: Sydskandinavisk bronsålder, gravar, rituell rekvisita.
0480-45 13 34

Maila Fredrik


Ludvig Papmehl-Dufay

Arkeolog, fil dr
Kvalitetssäkring, anbud. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, undervisning. Specialområde: Stenåldersarkeologi, keramik, publik arkeologi
0480-45 13 28

Maila Ludvig


Cecilia Ring

Driftsamordnare, arkeolog, fil kand
Samordning, handläggning. Kompetens: Fältarkeologi, stadsarkeologi, murverksdokumentation. Specialområde: Stadslager medeltid- historisk tid, kyrkor.
0480-451329

Maila Cecilia


Ulrika Söderström

Forskningskommunikatör, arkeolog, doktorand GRASCA
Kompetens: Fältarkeologi, kommunikation, publik arkeologi. Specialområde: bronsålder, tidigmedeltid
0480-45 13 32

Maila Ulrika


Helena Victor

Projektsamordnare, arkeolog, fil dr
Projektledare för Sandby borg. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning Specialområde: Bronsålder, Folkvandringstid
0480-451310

Maila Helena


Johan Åstrand

Arkeolog, fil kand
Förestår Växjö-kontoret. Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, järnålder och historisk tid. Specialområde: Fornlämningar i Kronobergs län, medeltida järnhantering.
0480-45 13 36

Maila Johan


Fabel


Maila Fabel


Sophie Vallulv

Arkeolog, fil. master/Arkeologihundförare

Maila Sophie


Viktoria Sandberg

Arkeolog

Maila Viktoria


Sandra Lundholm

Arkeolog
Fil. Mag. Kompetens: Fältarkeologi, GIS Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar)
0480-45 13 77

Maila SandraBarometernÖstranLänsförsäkringarKalmar energiElectrolux Home KalmarLiljas BilLenandersÄngsbackens handelsträdgårdHandelsbanken

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)

Drivs med ProcessWire