Digital utveckling

  Instant field Documentation system and Availability

  IDA är Museiarkeologi sydosts digitala konceptlösning som innebär att arkeologens arbetsflöde digitaliseras. Från en fältsituation där data samlas med hjälp av en smart telefon eller platta, hela vägen fram till kommunikation av resultaten på t.ex. webben eller i en utställning. Här kan forskare, uppdragsgivare och allmänhet på ett smidigt sätt ta del av resultaten i ett tidigt skede eller i realtid om man så vill.

  IDA utvecklade under 2014 flera arkeologiska geodatabaser med hjälp av medel från Vinnova. Databaserna ligger till grund för hela konceptet och möjliggör vidare utveckling av systemet.

  Just nu inriktar sig arbetet med IDA på hur kommunikationen av arkeologisk data kan göras. IDA ingår i flera samarbeten med bl.a. Riksutställningar, GRASCA på Linneuniversitet och ESRI. Som ett resultat av dessa samarbeten skapades bl.a. våra webbappar med fokus på Sandby borg:

  Sandby borg & Europa

  Psst! I menyn till höger kan du klicka dig in på undersidor relaterade till IDA. Här finns bl.a. 3D-modeller av arkeologiska objekt och interaktiva GIS-kartor.

  Utbildning
  Museiarkeologi sydost kan erbjuda olika nivåer av utbildningar för att hjälpa er att komma igång med IDA. Utbildningen förutsätter grundläggande kompetens inom GIS och ArcGIS-plattformen. Upplägg av utbildningen sker enligt överenskommelse men utgår från följande:

  • Användare: erhåll kunskap kring det digitala arbetsflödet IDA och hur du snabbt kommer igång med att använda det i din organisation.
  • Administration: lär dig databashantering och infrastrukturen bakom arbetsflödet.
  • Förmedling: hur kan data användas för kommunikation? Lär dig skapa produkter för Crowd Sourcing, Storytelling, Statistik, Realtids-förmedling m.m.

  Pris
  Kostnaden för utbildning är 8000 SEK/dag. Till denna kostnad kommer resa och logi om utbildningen sker på annan ort än Kalmar.

  Antalet deltagare vid kurstillfällena är upp till varje institution, men vi rekommenderar våra kunder att boka upp max 10 deltagare per tillfälle. 

  Stöd/uppföljning

  Behövs stöd och uppföljning? Genom att ingå en prenumeration till en kostnad av 1 000 SEK per månad/institution får man tillgång till stöd och råd av utbildarna. Du får ta del av den utveckling som ständigt sker av IDA och vara en del i utvecklingen framåt.

  Mer info
  Vill du få mer info eller kanske beställa en kurs? Ladda ner dokumentet nedan eller ta kontakt med Nicholas eller Fredrik direkt.

  Information om IDA pdf 542 kB