Om oss

  Museiarkeologi Sydost är en del av Kalmar läns museum och arbetar med att samla in, undersöka, bevara och förmedla kunskap om det förhistoriska och historiska landskapet.

  Vår bas har länge varit uppdragsarkeologin. Men i takt med och i anpassning till de senaste årens lagförändringar samt de krav som myndigheter ställt på arkeologisk verksamhet, har vi utvecklats till en rikstäckande mångdisciplinär verksamhet.

  Idag är vi elva heltidsanställda arkeologer på enheten, varav tre är disputerade med specialistkompetens inom sten- och bronsålder. Vi bedriver också flera spännande forskningsprojekt inom vilka ämnen vi kan erbjuda spetskompetens.

  Tjänster som erbjuds

  Vi erbjuder en rad olika typer av tjänster. Alltifrån rådgivning till arkeologiska undersökningar. Tillsammans har vi mer än hundra års erfarenhet av uppdragsarkeologi, pedagogik i arkeologiska projekt och rådgivning i kulturmiljöfrågor.

  Välkommen att surfa runt bland våra tjänster (uppdateras inom kort)

  Museet som arena för arkeologi

  Museiarkeologi Sydost har för avsikt att stärka och verka främjande för utvecklingen av den museala arkeologin på ett rikstäckande plan. Utifrån museet som arena vill vi verka för att museiarkeologin ska bli en naturlig resurs och samarbetspartner för det omgivande samhället. Genom att samarbeta med andra liknande verksamheter vill vi genom kunskap, forskning och förmedling tydligt bidra till samhällets uppfattning om sig själv och regionens utveckling.

  M-ARK 

  Sedan 2008 är Kalmar läns museums arkeologienhet ansluten till den nationella branschorganisationen för museiarkeologi, M-ARK. Organisationen syftar till att främja samarbete mellan de olika museernas uppdragsarkeologiska verksamheter när det gäller kunskapsutbyte, kvalité och personal. Idag är 11 museer anslutna till M-ARK: Kalmar läns museum, Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad, Kulturmiljö Halland, Västarvet, Jönköpings länsmuseum, Smålands museum, Östergötlands museum och Värmlands museum.