Växjö lokalkontor

  I oktober 2013 gick de grävande arkeologerna vid Kulturparken Småland över till Museiarkeologi Sydost som då startade ett lokalkontor i Växjö. På uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, företag och enskilda beställare genomförs härifrån olika typer av arkeologiska uppdrag. Förutom arkeologiska undersökningar utför lokalkontoret även kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering, till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar.

  Kontakt
  Vårt lokalkontor i Växjö hittar du i Kulturavscentrum. Tre arkeologer arbetar för närvarande med bas i Växjö; Johan Åstrand (ansvarig för lokalkontoret), Andreas Emilsson och Jhonny Therus. Enhetschef Helena Victor delar sin tid mellan arbetsplatserna. 

  Mejla Johan Åstrand.

  Besöks- och postadress: Museiarkeologi Sydost, Växjö lokalkontor, Sandvägen 15, 352 45 Växjö

  Samverkan

  Museiarkeologer inom Kulturparken Småland och Kalmar läns museum har ett nära samarbete när det gäller information om pågående arbeten och resultat, samt frågor som rör utåtriktad och publik arkeologi.

  För mer information om Kulturparken Smålands verksamhet, kontakta gärna 

  Åsa Alering, arkeolog, 0470-704258. Mejla Åsa Alering.