fredag 17 november kl. 08:45 - 15:30

Människor och krig – kulturarv efter krig och konflikt

Vi vill belysa hur människor och kulturmiljöer formas av krig, hot och våld. Frågor om identitet och kulturarvets betydelse för dialog mellan människor, delaktighet och social sammanhållning kommer i fokus. Utmaningarna i samhället påverkar hanteringen av kulturarv och kulturmiljöer. Vad blir kulturarv i spåren av krig och varför. Hur kan minnen efter väpnade konflikter hanteras och bevaras?

Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden? Då är du hjärtligt välkommen till årets Kulturarvsseminarium! Dagen bjuder bl.a. på föreläsningar ur boken Dolda minnen, om fynden av en massaker från 400-talet i fornborgen Sandby borg på Öland – vad hände och varför, om handel med kulturföremål från länder i krig, om vraket efter örlogsskeppet Mars, om ny kunskap kring äldre slagfält m.m. Ta del av och inspireras av föreläsare som på olika sätt arbetar med årets tema.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande krävs. Begränsat antal platser. Se programmet för mer information.

Varmt välkommen! 

Program:

08.45–09.10 SAMLING OCH MORGONFIKA
09.15–09.40 Länsantikvarien och länsmuseichefen välkomsttalar
09.45–10.15 Förstörelse av kulturarv på världspolitikens dagsordning. Mats Djurberg, Svenska Unescorådet
10.20–11.00 Anfallet mot Småland. Samuel Palmblad, Kulturparken Småland
11.00–11.15 PAUS
11.20–11.50 Sandby borg – närheten till våld men ändå så långt borta. Helena Victor, Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum
11.50–12.40 LUNCH
12.45–13.15 Slagfältsarkeologi – några exempel från markens arkiv. Bo Knarrström, BWK Consulting
13.20–13.50 Mars Makalös och det marina 1500-talet – från fynd till utvecklingsprojekt. Veronica Palm, Västerviks Museum
14.55–14.35 Att bevara miljöer från Kalla kriget. Samuel Palmblad, Kulturparken Småland
14.40–15.00 Frågor till föreläsarna & sammanfattning av dagen Örjan Molander, länsmuseichef Birgitta Eriksson, länsantikvarie
15.00 AVSLUTNINGSFIKA

Se programmet för mer information om föredragen

Anmäl dig senast den 25 oktober till:
ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se

Skriv: Jag anmäler mig/vi anmäler oss till seminariet den 17 november på Forum i Oskarshamn.
Ange: Namn, företag/förening/institution el dyl, ort, e-post, eventuella önskemål om specialkost

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum
ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se
070-385 13 27

Program Människor och krig – kulturarv efter krig och konflikt Kulturarvsseminarium 2017

Pris: Fri entré

Plats: Forum i Oskarshamn Fler evenemang på museet: