torsdag 19 september 2013
Efterlysning: Minnen från restaurang Slottsholmen i Västervik!

Författare: Veronica Olofsson

Restaurang Slottsholmen i Västervik stod klar och kunde invigas den 17 juli 1952. Arkitekten Gösta Åbergh kunde för Västerviksborna presentera en modernistisk byggnad, tydligt präglad av tidens ideal med synliga betongkonstruktioner och stora glaspartier. Byggnaden kom av kritiska röster att liknas vid en smörjhall, men den utmärkande arkitekturen har under åren också fått mycket beröm. Under drygt 40 år var byggnaden en självklar plats för nöje och dans under sommarmånaderna. Men sedan några årtionden tillbaka har det blivit allt svårare att bedriva verksamhet i byggnaden och förfallet har blivit alltmer påtagligt för varje år som gått. I juni i år antogs en ny detaljplan för Slottsholmen, vilken gör det möjligt att uppföra en ny byggnad på platsen.

Inför rivningen av gamla restaurang Slottsholmen har Bebyggelseenheten vid Kalmar läns museum fått i uppdrag att göra en dokumentation. Vi kommer att fotografera och beskriva byggnaden. Men vi vill också ge liv åt byggnaden och beskriva vad den betytt för Västerviksborna. Har du någon anknytning till restaurang Slottsholmen? Vad har du för minnen? Har du kanske jobbat där? Eller roat dig på dansgolvet? Har du kanske firat födelsedag, student eller möhippa där? Hur var en danskväll under 1960-talet? Eller en discokväll på 1980-talet? Vad minns du av byggnaden? Kommer du ihåg värmen i matsalen då solen lös in genom de stora fönstren? Har du kanske några gamla bilder?

Skriv in dina minnen och berättelser till veronica.olofsson@kalmarlansmuseum.se. Har du några foton som vi kan få använda, så får du gärna skicka dem också!

Tack alla Västerviksbor och alla andra med minnen från restaurang Slottsholmen!


Kommentera