Byggnadsvård

Både enstaka hus och hela miljöer är vårt arbetsområde – allt från 1970-talets villor till 1700-talets herrgårdar, stadsmiljöer och landsbygd, vanliga byggnader och ovanliga, villaområden och industriområden, kyrkor och parkmiljöer, slott och dass. 

Bebyggelseenhetens antikvarier arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer med fokus på Kalmar län.  Vi deltar aktivt i samhällsplanering genom samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen och bidrar på så vis till en hållbar utveckling. Genom samarbete med föreningar, nätverk och organisationer, entreprenörer och privatpersoner på kommunal, regional och nationell nivå sprids kunskap om värdefulla bebyggelsemiljöer och praktisk byggnadsvård.

Vi samlar in, dokumenterar, bevarar och sprider kunskap om byggnader och bebyggelsemiljöer, särskilt de som är karaktäristiska för Kalmar län. Vi lär oss ständigt nya sammanhang och får nya detaljkunskaper som vi vill förmedla till dig som länsbo, vare sig du är åretruntboende eller fritidsboende. Har du frågor om ditt hus? Hör av dig så försöker vi besvara dem. Du kan skicka ett brev, e-posta eller höra av dig per telefon. Fotografier är till stor hjälp liksom ofta en ritning eller skiss över exempelvis planlösning. Vi behöver också veta en del grunduppgifter som ägare, fastighetsbeteckning mm.  Klicka på fliken Rådgivning uppe till vänster eller här, fyll i uppgifterna och sänd dessa till oss så besvarar vi dina frågor.

Bebyggelseenheten har främst kompetens inom områdena bebyggelsehistoria, byggnadsvård, byggnadsteknik, etnologi, konstvetenskap, kulturgeografi, historia och restaurering. Vi arbetar ofta på uppdrag med exempelvis kulturhistoriska utredningar, antikvarisk medverkan i byggprocess, åtgärdsförslag, vård- och underhållsplaner, besiktningar, inventeringar, dokumentationer och mycket, mycket mer. Flera av Kalmar läns museums byggnadsantikvarier är medlemmar i SPBA - Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier.

Följ oss på Instagram!