Konservering

  Konservering innebär att vårda och bevara kulturhistoriskt värdefulla föremål samt att genom olika metoder rengöra, stabilisera och tillgängliggöra dessa. Vi vänder oss till kyrkor, föreningar och institutioner, privatpersoner, museer och olika arkeologiska uppdragsgivare.

  Vi erbjuder bland annat:

  • Allmän kulturhistorisk konservering
  • Arkeologisk- och marinarkeologisk konservering
  • Textilkonservering
  • Vakuumfrystorkning
  • Sanering av föremål angripna av mögel eller skadedjur
  • Rådgivning, kurser, hjälp med förvaringslösningar
  • Inventeringar och åtgärdsförslag

  Läs gärna mer under flikarna längst till höger, eller kontakta någon av oss!

  Kontaktpersoner:


  Se vad som händer på museet idag.