Fredrik Gunnarsson

GIS-samordnare, arkeolog, doktorand GRASCA

Metodutveckling IDA. Kompetens: Fältarkeologi, mätteknik, GIS. Specialområde: Sydskandinavisk bronsålder, gravar, rituell rekvisita.

Arkeologi