Sophie Vallulv

Arkeolog, fil. master/Arkeologihundförare

Arkeologi

Kompetens: Fältarkeologi
Specialområde: avrättningsplatser under medeltida och tidig-modern tid