Tina Lindström

Enhetschef

Personal och verksamhetsansvarig. Arbetar också i verksamheten med tidsresor, utställningar och olika utvecklingsprojekt.

Pedagogik