Tommy Johansson

Museitekniker

Utställningsbyggen, underhåll utställningar, tillverkning och underhåll av rekvisita, packningar till tidsresor.

Kansli