Sök bland 2046 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Tidigneolitikum i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
Nicholas Nilsson
Andreas Emilsson
2017 7,182 kB
Arkeologi:
En härd vid Yoldiahavets strand
Kenneth Alexandersson
2010 2,813 kB
Arkeologi:
GC-väg Timmernabben–Mönsterås
Nicholas Nilsson
Peter Danielsson
2018 6,443 kB
Arkeologi:
Hagbytorp, en senmesolitisk basboplats
Mikael Källström
Kenneth Alexandersson
Cecilia Ring
2017 2,673 kB
Byggnadsvård:
Mortorp kyrkomiljö – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på bårhus, sakristians västra takfall samt byte av enstaka spån på kyrka och klockstapel
Ulrika Haraldsson
2018 4,653 kB

Klicka på fyrkanten under plus och minus symbolerna på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.