februari 2022:
Kulturhistoriska miljöer i Kalmar län

I våra samlingar finns ett femtiotal teckningar med kulturhistoriska motiv tecknade av Ferdinand Boberg (1860–1946) under 1900-talets början. Motiven föreställer olika kulturmiljöer i Kalmar län med byggnader, kvarnar och kyrkor. En del motiv föreställer välkända platser såsom Källa gamla kyrka och Pataholm medan andra föreställer miljöer, kvarnar och stugor i olika byar. En del av dessa bilder kan du nu se hos oss, vid ingången till Restaurang & Kafé Ångkvarnen, på plan 4.

Ferdinand Boberg föddes 1860 i Falun och efter studier i Stockholm och studieresor i Europa inledde han på 1880-talet sin yrkesbana som arkitekt i Stockholm. Vid denna tid präglades staden av omdaningar, nya funktioner såsom brandstationer och elektricitetsverk tillkom vilket krävde nya byggnader. Samtidigt växte staden med fler invånare vilket även ökade behovet av nya bostadshus. Ferdinand fick många uppdrag under kort tid och han var en av sin tids främsta arkitekter. Några exempel på offentliga byggnader han ritade är huvudpostkontoret, Rosenbad, Waldemarsudde och Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm. Han var även formgivare och ritade bland annat möbler, keramik och textilier.

1915 övergav Boberg arkitektyrket och med finansiellt stöd av ett konsortium inledde han ett projekt med att resa runt i Sverige och dokumentera de kulturmiljöer som han såg var på väg att försvinna i och med moderniseringen och industrialiseringen av städer och landsbygd. Fokus låg på att teckna äldre bebyggelse, alltifrån kyrkor till ladugårdar, sjöbodar och maskinella byggnader. Tillsammans med honom på resorna i Sverige var hans fru Anna Scholander som var konstnär.

Resan genom Sverige pågick i närmare 10 år, de for från norr till söder och från öster till väster. Under resorna ritade Ferdinand över 3000 blyertsteckningar i vykortsformat och de bästa valdes sedan ut till planschverket ”Svenska bilder från 1900-talets början”, som innehåller över tusen teckningar och som trycktes upp i femtio exemplar till medlemmarna i konsortiet. Under resorna i Sverige skrev Anna dagböcker med beskrivningar av de byggnader Ferdinand tecknade, parets upplevelser och människor de mötte. Nordiska museet förvaltar den stora samlingen av blyertsteckningar och dagböckerna finns i Kungliga bibliotekets samlingar.

Kalmar läns museums samling av Ferdinand Bobergs teckningar inkom till museet 1934 som gåva av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och överlämnades till museet av konstnären personligen. De är utförda i blyerts, akvarell eller krita med motiv från både fastlandet och Öland. Teckningarna är viktiga tidsdokument och skildrar kulturmiljöer och byggnader som fanns för omkring 100 år sedan. En del av byggnaderna och platserna ser precis likadana ut idag som de gjorde då medan andra har renoverats, förfallit och till och med rivits. Teckningarna vittnar om rådande byggnadsskick, förekomsten av olika typer av byggnader och deras funktioner och illustrerar samtidigt levnadssätt och näringar runt om i länet.

Text: Hanna Wilhelmsson, antikvarie

Källor:
https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/17840
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Boberg

Här kan du ta del av den digitala varianten av utställningen och se alla teckningar i samlingen.
Här kan du läsa mer om Ferdinand Boberg och se fler alster av honom.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004