Tjänster

Vi arbetar med en rad olika arkeologiska uppdrag och därmed också olika typer av arkeologiska undersökningar. Vilken typ av undersökning som blir aktuell är beroende av exploateringsområdets karaktär och omfattning men också beroende på tidigare kunskaper om dess arkeologiska innehåll. Gemensamt för alla typer av arkeologiska undersökningar är att länsstyrelsen i det län där man bor måste lämna skriftligt tillstånd till undersökningarna. Här presenteras några av de undersökningar som länsmuseets arkeologer vanligtvis utför.