Skapande skola

På Kalmar läns museum erbjuder framförallt Pedagogiska enheten, men även Museiarkeologi Sydost, samarbeten inom Skapande skola. Våra Skapande skola-projekt genomförs i samverkan med pedagoger på museet, som har mer än tjugo års erfarenhet av pedagogiskt kulturmiljöarbete. Tillsammans med Er skolas huvudman/förvaltning kan ni söka medel för att arbeta med kultur skapande verksamhet i årskurserna F-9.

Kulturrådet skriver:

”Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet.”

Till hösten startar vi ett första Skapande skola-projekt kring händelserna på Sandby borg tillsammans med Gårdby skola, Mörbylånga kommun, Öland.

Mer information om Skapande skola hittar du på Kulturrådets hemsida.