Växjö lokalkontor

I oktober 2013 gick de grävande arkeologerna vid Kulturparken Småland över till Museiarkeologi Sydost som då startade ett lokalkontor i Växjö.

På uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, företag och enskilda beställare genomförs härifrån olika typer av arkeologiska uppdrag. Förutom undersökningar utför lokalkontoret även kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering, till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakt

Vårt lokalkontor i Växjö hittar du i Kulturavscentrum. För närvarande finns två arkeologer på kontoret, Johan Åstrand (som förestår kontoret) och Andreas Emilsson. Enhetschefen för verksamheten, Per Lekberg, delar sin tid mellan kontoren.

Besöks- och postadress: Museiarkeologi Sydost, Växjö lokalkontor, Sandvägen 15, 352 45 Växjö

Samverkan

Museiarkeologer inom Kulturparken Småland och Kalmar läns museum har ett nära samarbete när det gäller information om pågående arbeten och resultat, samt frågor som rör utåtriktad och publik arkeologi.

För mer information om Kulturparken Småland, kontakta gärna:

Alexandra Stiernspetz Nylén, avdelningschef, 0470-704232.
Åsa Alering, arkeolog, 0470-704258.