Styrelse Wimmerströmska gården

   Styrelse Wimmerströmska gården
   Ordinarie        Ersättare

   För Kalmar läns museum:
   Örjan Molander, ordf     Hanna Wilhelmsson

   Tobias Ahlstedt        Lennart Arfwidsson

   Släktrepresentanter:
   Malin Wimmerström        Vakant

   För Västerviks kommun:
   Ulf Jonsson    Jonas Törngård

   För Kalmar läns hembygdsförbund:
   Lisbeth Svensson    Mats Halling

   Revisor
   Baks & Co i Vimmerby