• Den stora ugnskonstruktionen frilagd och rensad. Här har många middagar lagats!

  Den stora ugnskonstruktionen frilagd och rensad. Här har många middagar lagats!

 • Arkeologi i uppförsbacke! Det börjar bli ont om plana ytor i schaktet.

  Arkeologi i uppförsbacke! Det börjar bli ont om plana ytor i schaktet.

 • Alf Lindroos och Heikki Ranta tor prover på murbruket från den äldre ringmuren.

  Alf Lindroos och Heikki Ranta tor prover på murbruket från den äldre ringmuren.

 • Jens Heimdahl från Riksantikvarieämbetets UV Mitt tog prover frå ugnen och de övriga lagren.

  Jens Heimdahl från Riksantikvarieämbetets UV Mitt tog prover frå ugnen och de övriga lagren.

 • Denna fina dubbelkam hittades i förra veckan!

  Denna fina dubbelkam hittades i förra veckan!

onsdag 31 juli 2013
Arkeologi på Kalmar slott: Arkeologi på ett ben och en medeltida pizzaugn?

Författare: Ulrika Söderström Ulrika Söderström

Under de senaste veckorna har arbetet fortsatt genom lagren och åtskilliga skopor och hinkar med jord har flyttats. Ju längre ned vi kommit desto mindre utrymme har det blivit att arbeta på vilket gjort att platsen blivit ”den tajta arkeologins plats” dvs vi står tätt samman och jobbar kollektivt! Även arbetet med att avlägsna massor med maskin har inneburit vissa prövningar. Ytorna för maskinen att stå på blir mindre och mindre samtidigt som maskinen skall nå längre och längre ned. Det är som att gräva stående på ett ben! Som synes på bilden fick maskinen arbeta i viss uppförsbacke, bokstavligt talat.

I förra veckan schaktade vi bort de övre lagren i den södra delen av området, den del som ligger mellan de befintliga stödmurarna. Här kom det rester av äldre fundament och syllar. Under samma tid hade vi även besök av två finska experter på kalkbruk som tog prover på den äldre ringmuren. Proverna hoppas vi sen skall kunna ge bra dateringar som kan berätta när denna säkert byggdes.

I den norra delen har de olika golvlagren avlöst varandra och på några håll har möjliga trägolv eller eventuellt inrasade träväggar skymtats. I de kompakta lagren har flera olika faser av bebyggelse således konstateras på platsen. De flertaliga fynden talar för att en byggnad, möjligen med två intill varandra liggande rum, har funnits här under 1200-talet. Den ugnskonstruktion som Martin Olsson grävde fram redan på 1930-talet har nu också tagits fram och rensats. Ugnen har en tydlig öppning i ena änden, in mot ”husets” ena rum och har en tjusig stenplatta i botten som får en att tänka på stenugnsbakade pizzor. Det är kittlande att tänka att det i den här jättelika anläggningen lagades mat för flera hundratals år sedan!

Arkeobotanikern och kvartärgeologen Jens Heimdahl besökte oss också förra veckan för att ta prover i gropen. Bland de spår av mänsklig aktivitet som vi försöker kartlägga finns också fragment av de växter som blivit en del i medeltidsmänniskans liv och kultur; genom mat, kläder, odling eller som njutningsmedel. Genom de analyser som Jens kommer att göra av proverna som samlats in, bland annat från och kring just ugnen, kan förhoppningsvis vi lära oss mycket om borgens utveckling och om den matkultur man haft här, liksom om eventuell handel och hantering av djur och växter. Vi ser såklart med spänning fram emot resultaten!

Bland de fynd som kommit fram ur lagren finns det några som är lite mer framträdande än andra. Fortfarande dyker stora mängder ben, metall och keramik upp men även mer speciella och personliga föremål som, t ex den dubbelkam som hittades i förra veckan, har hittats. Sammansatta dubbelkammar som denna blev populära under mitten och senare delen av 1200-talet och har alltså en glestandad sida och en sida med finare tänder. Den senare användes inte minst för att få bukt med de envisa lössen som man ofta råkade ut för!

Bland keramiken finns det en hel del fina skärvor som sticker ut lite extra och eftersom jag tycker att det är så ofantligt kul och spännande med keramik får det nog bli ett eget litet blogginlägg om det innan veckan är slut.

Regnet som har varit över oss i två dagar är nu förhoppningsvis förbi (ett tag undrade vi om snorkel och simfötter ingår i arkeologens grundutrustning!) och vi tuffar vidare mot lägre nivåer! Vilken tidsålder ska vi nå innan vi är på botten? Ni hänger väl med?

/Ulrika


Kommentera