• Tidsresa till 1973 på järnvägsstationen i Port Shepstone, Sydafrika. En del behandlas som andra klassens medborgare och är väldigt upprörda. Foto: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum.

    Tidsresa till 1973 på järnvägsstationen i Port Shepstone, Sydafrika. En del behandlas som andra klassens medborgare och är väldigt upprörda. Foto: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum.

måndag 21 oktober 2013
Bridging Ages South Africa

Författare: Ebbe Westergren Ebbe Westergren

Den gångna veckan har Bridging Ages South Africa haft sin tredje nationella konferens i Port Shepstone, KwaZulu-Natal, Sydarfika, 15-17 oktober 2013. Helen Eklund o Ebbe Westergren representerade Kalmar läns museum och Bridging Ages International.

Det är fascinerande att se hur Sydafrika har tagit till sig tidsresemetodiken/  kulturmiljöpedagogiken. Här samlades 160 personer från hela Sydafrika för att under tre dagar diskutera o bli inspirerade av varandra i hur man utvecklar ”Time Travels”. Som avslutning på konferensen antogs ett dokument med ”Visions” och ”Actions” för ”Time Travels in South Africa” de närmaste 3-4 åren. Det handlar om skolor, museer, miljö, sociala frågor, turism, men fr.a.”communities”. Åtta Visions bl.a

  • Use Time Travel as an educational tool to reflect on important and sensitive issues in society, using heritage and local sites for learning, social cohesion and community building”
  • To give a voice to communities in order to take ownership of the heritage…..
  • To improve the quality of education in SA by employing the Time Travel method as an educational method, part of curriculum in schools. The goal is that each learner has taken part in at least one Time Travel during their school years.

Och sen tretton Actions om hur allt detta ska genomföras i policy, utbildningar, tidsresor m.m. på både lokal och nationell nivå.

Det är bara att hoppas att det ges möjligheter för alla dessa engagerade människor att utveckla ”tidsresemetodiken” och så kan man kanske drömma om liknande konferenser, diskussioner och dokument även i Sverige.

En del av konferensen var en tidsresa till 1973 på järnvägsstationen i Port Shepstone. På en järnvägsstation var segregationen väldigt tydlig i apartheidtidens Sydafrika. Huvudtemat för tidsresan var diskriminering, men också framtidens transportmedel diskuterades. Som så ofta i Sydafrika är det inte möjligt att styra en tidsresa på samma sätt som vi gör i Sverige. Deltagarna bryter in och uttrycker sitt engagemang på många olika sätt, ibland när man minst anar det. Det är bara att hänga med, ”go with the flow”.


Kommentera