• Så här glada blev ungdomarna i KINGS (Kliptown Innovative Native Group of Services)i Soweto, när de som bevis på att de blivit godkända i ledarkurs i ”Time Travels”, fick certifikat och tröjor med Bridging Ages logga.

    Så här glada blev ungdomarna i KINGS (Kliptown Innovative Native Group of Services)i Soweto, när de som bevis på att de blivit godkända i ledarkurs i ”Time Travels”, fick certifikat och tröjor med Bridging Ages logga.

onsdag 11 mars 2015
Fortsättning på kreativt samarbete med Kulturdepartementet i Sydafrika

Författare: Helen Eklund

De senaste veckorna har jag, Ebbe Westergren och Annina Ylikoski från Österbotten, Finland fortsatt arbetet med utbildningar i tidsresemetodik i Sydafrika på uppdrag av Kulturdepartementet där. Svenska ambassaden i Sydafrika och till viss del även svenska Kulturrådet är en del av samarbetet. Det hedersamma uppdraget, som är en del av Sydafrikas 20-årsjubileum av demokrati, inleddes hösten 2014 då vi påbörjade utbildningar; workshops och träningsprogram för personal på fem olika kulturarvsorganisationer/museer i provinserna Gauteng och North West; Freedom Park, Vortrekker Monument, Constitution Hill (Pretoria och Johannesburg), Hector Pieterson/Kliptown Museum (Soweto)och Bridging Ages North West (Potchefstroom).

Nu var fokus på sista delen av utbildningen samt genomförande av Bridging Ages South Africa’s fjärde nationella konferens på Freedom Park utanför Pretoria. Freedom Park är en nationell minnesplats med syftet att hedra alla som deltagit i kampen mot apartheid, för frihet och lika rättigheter.  I tredagarskonferensen med temat ”Freedom and Solidarity” deltog representanter för Bridging Ages-grupper från fem provinser, politiker och tjänstemän ansvariga för utbildning och kultur på både regional och nationell nivå, museipersonal med flera.  Förutom öppningstal av kulturministern Ms. Jane Mufamadi och den svenska ambassadören Anders Hagelberg med flera, var förstås en tidsresa en viktig del av programmet. De drygt 100 konferensdeltagarna deltog tillsammans med elever, lärare och vuxna från Mamelodi, en närliggande kommun som år 1985 var platsen för en massaker. Syftet med tidsresan var att berätta om, men inte ”fastna i” den tragiska händelsen. Tema var därför: Utmaningar i Mamelodi idag och drömmar om framtiden.  Denna något annorlunda tidsresa (eftersom Freedom Park inte var platsen där det hände) innehöll aktiviteter som berättande och diskussioner i grupper, sånger och dikter, tal och illustrationer. Efter presentationer med mycket känsla, sång och dans, följde en gemensam ceremoni för att hedra minnet av massakerns offer men också för att se framåt. Kommentarerna efter tidsresan var mycket positiva och många deltagare uttryckte sina olika åsikter kring hur de ser på då, nu och framtid.

”I will never forget it” var en av Louise Graham’s första kommentarer till tidsresan.  Hon blev mycket imponerad och tydligt berörd av det stora engagemang som både elever och deltagande vuxna visade såväl i tidsresan som under den gemensamma reflektionen efteråt. Louise är ansvarig för internationella relationer på Kulturdepartementet i Sydafrika, och därmed för vårt uppdrag.  Hon var också den som ledde utvärderingsmötet efter konferensen och tillsammans med oss och övriga deltagare (de aktiva tidsresegrupperna i fem provinser) lade grunden till en nationell strategi för framtiden; ”Big and ambitious plans for Time Travels in South Africa, no limits…” Fantastiskt tycker vi!

 

Det är en spännande utmaning att arbeta i Sydafrika - ett mycket vackert land fyllt av människor med olika bakgrund, språk och kulturer som grund för fantastiska möjligheter men också just stora utmaningar… Det finns många likheter mellan problem/utmaningar och möjligheter i Sydafrika och Sverige och vi kan lära mycket av varandra. Återstår att se vilka framtida projekt som kan bli resultatet av vår mångåriga samverkan?


Kommentera