• Med maskin och handkraft blottläggs berget

  Med maskin och handkraft blottläggs berget

 • Här mäts en yta med rostar in samtidigt som dess profil ritas.

  Här mäts en yta med rostar in samtidigt som dess profil ritas.

 • Denna husgrund såg åter dagens ljus vid schaktningarna i de tjocka stenvarpen.

  Denna husgrund såg åter dagens ljus vid schaktningarna i de tjocka stenvarpen.

 • Här ses en skärpning med tydliga spår av tillmakning dvs man har eldat på berget.

  Här ses en skärpning med tydliga spår av tillmakning dvs man har eldat på berget.

 • Den plats där smältugnen stod. Berget är kraftigt eldpåverkat, rosa till färgen och sprucket av den intensiva värmen.

  Den plats där smältugnen stod. Berget är kraftigt eldpåverkat, rosa till färgen och sprucket av den intensiva värmen.

 • I samma område hittade vi också en del föremål vilka en gång varit redskap vid brytning.

  I samma område hittade vi också en del föremål vilka en gång varit redskap vid brytning.

 • En tegelsten hade en tydlig märkning vilken kan ge information om varifrån teglet som användes på platsen kom.

  En tegelsten hade en tydlig märkning vilken kan ge information om varifrån teglet som användes på platsen kom.

lördag 27 oktober 2012
Gladhammarundersökningen pågår för fullt!

Författare: Nicholas Nilsson Nicholas Nilsson

Nu har vi hållit på ett par veckor och arbetet fortskrider enligt planerna. Det är enorma mängder sten som skall forslas bort men när det är gjort framträder ett nytt landskap där stenhögarna tidigare utbredde ut sig – det nakna berget.

.Vägen ned till berget är ganska mödosam, som jag nämnde förra gången. Men det är mödan värt eftersom det kommer mycket spännande saker i de tjocka stenvarpen. Allt som vi hittar dokumenteras på olika sätt, allt mäts in med totalstation, det mesta fotograferas och en del ritas. Det som ritas är sådant som är speciellt intressant och som behöver lyftas fram i dokumentationen för att bättre kunna tolkas.

Olika saker framträder när vi arbetar oss ned genom varpen. Vi har tex hittat flera husgrunder vilkas funktion naturligtvis kan kopplas ihop med gruvdriften på platsen. Det har också kommit spår av ”försök” till brytning sk skärpningar, där men helt enkelt gjort hål i berget för att se om där finns malm at bryta.

I anslutning till ett av gruvhålen har det funnits ett smält verk med en ugn. Resterna av byggnaden syntes som rader av stensyllar där väggarna en gång stått. Själva ugnen var uppbyggd med större stenar vilka vilade direkt på berget. Den värme som denna ugn framkallade var så stark att det underliggande berget än idag visar spår av processen.

Pusselbit efter pusselbit kommer fram vilket ger ny information om gruvbrytningen vid Gladhammars gruvor.Vi håller på ett par veckor till så håll utkik efter nästa blogginlägg!Nicholas NilssonKLM


Kommentera