• Diskussioner på plats, i fonden syns smedjan.

  Diskussioner på plats, i fonden syns smedjan.

 • Gert, Gunilla och Anna gräver fram delar av ugnen.

  Gert, Gunilla och Anna gräver fram delar av ugnen.

 • Smidestången "in situ"

  Smidestången "in situ"

 • Med självande händer lyfte Gert upp tången.

  Med självande händer lyfte Gert upp tången.

 • En rejäl pjäs, ca 0,6 m lång och ca 2 kg tung!

  En rejäl pjäs, ca 0,6 m lång och ca 2 kg tung!

torsdag 20 juni 2013
Hårda tag i Skåningsmåla

Författare: Nicholas Nilsson Nicholas Nilsson

I maj månads sköna sol och värme utfördes en forskninsundersökning i Skåningsmåla i Bäckebo sn. Platsen var där det en gång i tiden sjudit av liv och aktivitet nämligen den stora järnframställningsplatsen vid Skåningsmåla. Den omnämns redan i slutet av 1600-talet vid de rannsakningar som då gjordes och benämndes då som den "rätte jernmästarens plats".

Redan förrra året gjordes en mindre undersökning då vi kunde konstatera att där funnits flera ugnar på platsen. Gert Magnussson höll i undersökningen där ett flertal personer från olika yrkesdiscipliner deltog, hembygdsvänner, kemister, fysiker, metallurger, historiker, arkeologer med flera. Det är roligt att jobba på ett så tvärvetenskapligt sätt, där erfarenheter utbyts på plats. Teorierna bollades fram och tillbka på ett mycket spännande sätt. Under två veckor höll vi på och resultatet blev mycket spännande. Förutom spår av själva ugnarna kom också delar av ämnesjärn i dagen. Redan förra året misstänkte vi att det låg rester av en smedja på platsen och denna misstanke bekräftades än mer i år. Den näst sista dagen hittades en fantastiskt fin smidestång precis intill den förmodade smedjan.  Den var mycket välbevarad trots att den legat på sin plats i kanske så lång tid som 800 år! Nu befinner den sig på konservering och kan kanske visas upp på museet vad det lider.

Vid pennan, Nicholas Nilsson


Kommentera