tisdag 24 mars 2020
Järnframställningen vid Brånahult - 1000 år äldre än man anade

Författare: Johan Åstrand Johan Åstrand

Redan under 300 e Kr fanns en storskalig produktion av järn i skogsbygderna i Nybrotrakten. Det visar resultaten från förra vårens arkeologiska undersökning av järnframställningsplatsen vid Brånahult mellan Nybro och Orrefors.

I skogen vid Brånahult finns ett stort område där man framställt järn. Våren 2019 undersökte museets arkeologer två järnframställningsplatser som låg drygt hundra meter från varandra. Den första var en välplanerad arbetsplats uppbyggd omkring en ugn med lerväggar. Intill fanns två stora slaggvarp där man slängt all den slagg som blev över i processen. Genom 14C-analys vet vi att järnframställningen här pågick under medeltiden, närmare bestämt under 1300-talet.

Den andra järnframställningsplatsen var något annorlunda. Ugnen hade delvis varit byggd av sten och all slagg låg i en hög runtomkring ugnen. Slaggbitarna var tunga och magnetiska. Det visar att framställningsprocessen inte varit fullt lika effektiv som på den första platsen. Intrycket av att något var annorlunda bekräftades av 14C-analyserna som visade att denna järnframställningsplats var ungefär ettusen år äldre.

Skogsbygderna i Kalmar län var under medeltiden ett av Nordens största produktionsområden för järn och det finns ett stort antal lämningar från denna tid. Man har misstänkt att det skulle kunna ha funnits en järnproduktion redan tidigare men hittills inte funnit några sådana spår. Det finns varken gravar eller boplatser från denna tid i skogsbygderna. En fingervisning har man dock fått från pollenanalyser som visat att det skedde någon form av röjning av skogsmarkerna under slutet av äldre järnålder ca 200 till 400 e Kr. Resultaten från Brånahult kunde nu för första gången visa att man verkligen haft en järnproduktion i skogsbygderna före medeltiden. Var dessa trakter befolkade långt tidigare än man trott? Eller har man kommit hit säsongsvis för att framställa järn? Med de nya resultaten kan forskningen om järnet och skogsbygdens människor ta fortsatta steg framåt.

Undersökningen vid Brånahult bekostades av Nybrogrus som behövde ta ny mark i anspråk för sin bergtäkt. Rapporten från undersökningen i Brånahult sammanställs under våren 2020. Resultaten kommer även att presenteras i Hällebergaboken 2020.

För frågor kontakta projektledare Johan Åstrand Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum, johan.astrand@kalmarlansmuseum.se

Kommentera