• Foto: Max Jahrehorn, Kalmar läns museum

  Foto: Max Jahrehorn, Kalmar läns museum

 • Den röda pilen visar var en av depåerna legat i hörnet på huset. I bildens högra ände syns husets ingång som en öppning i stenmuren.

  Den röda pilen visar var en av depåerna legat i hörnet på huset. I bildens högra ände syns husets ingång som en öppning i stenmuren.

tisdag 22 januari 2013
Nya fynd i Sandby borg eller Tragedi i forntiden del I

Författare: Helena Victor Helena Victor

Som några av er kanske kommer ihåg påträffades flera spektakulära föremål i Sandby borg 2010 (Länk) där särskilt reliefspännena utmärker sig med sin prakt. Eftersom fynden är så speciella så ville vi veta lite mer om hur de lagts ned och förhoppningsvis också få veta något om varför de låg kvar efter 1500 år. Sådana praktfulla smycken borde ha varit viktiga för de människor som lagt ned dem och vi ställde oss frågan; varför ingen har hämtat tillbaka dem? De är främst fem smyckeuppsättningar som hittats och de har burits av rika kvinnor. Hantverket är fint och tyder på att bärarinnorna har haft hög status. De fem smyckeuppsättningarna innehöll också pärlor och det verkar som att alla uppsättningarna är samtida.

Utifrån flygbilder och en markradarundersökning utförd av Andreas Viberg (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet) kunde vi se att fynden påträffats inne i hus redan innan vi börjat gräva. Eftersom hela borgområdet noga avsökts med metalldetektor vet vi också att inga andra metallfynd finns kvar.

Vi började vår undersökning i april 2011 med att gräva på tre av de platser där smyckena hittades. Det visades sig också mycket riktigt att smyckena hade placerats inne i huset, i ett gömställe nästan som i ett litet ”kassaskåp”. Under stenar i hörnet av huset har föremålen gömts och man verkar ha lagt dem på samma ställe i husen. Inte så hemligt kan tyckas att använda samma gömställe i flera hus, men uppenbarligen fungerade det eftersom de har fått ligga kvar.

Eftersom smyckena lagts på samma ställen i åtminstone tre av husen måste en förklaring hittas till varför de gjort så. Dels tror vi att föremålen har nedlagts/gömts vid ett och samma tillfälle. Dessutom är det troligt att kvinnorna (och deras familjer?) som ägt smyckena känt varandra och också haft en gemensam överenskommelse om var de skulle gömmas. Det är inte särskilt troligt att flera olika personer väljer exakt samma plats i sitt hus av en ren slump. Inga andra sådana "kassaskåp" har hittats i hus på detta sätt. Vi tror också att varje familj har haft ett hus i borgen. Dessutom har man antagligen inte bott permanent i borgen utan förmodligen på en närliggande större gård. Vi hittade heller inga direkta spår efter att man bott i borgen. På t ex Eketorp tyder kulturlager och fynd på ett mer permanent boende, men så är inte fallet på Sandby borg.

Sista dagen av vår tredagars-utgrävning 2011 hittade vi något extra spännande. Vi grävde tre mindre schakt och först kom det en människotand vid husväggen nära en av smyckesdepåerna i första schaktet. I det andra scahktet kom det en människokäke strax intill smyckesdepån som legat där. Sen i det tredje schaktet (det på bilden), i hörnet av schaktet strax innanför dörröppningen stack det ut en fot i schaktväggen. Efter lite rensande kom det en till fot.

Vi förstod att det borde ligga ett helt skelett inuti huset vi undersökte, men eftersom det var grävningens sista dag hade vi ingen möjlighet att öppna en ny yta och rensa fram ett skelett. Vi beslutade att täcka över den ena foten och ta med den andra in för analyser. Inga av de mänskliga benen vi hittade hade blivit brända, som är det normala vid gravläggningar på den tiden. Istället verkade de bara ha lämnats på platsen för att sedan så småningom blivit bortglömda. Borgen verkar inte ha använts mer efter detta.

Förväntningarna inför de fortsatta undersökningarna var därför mycket höga. Skulle vi hitta resten av skelettet?? Och hur hade individen i så fall dött? Varför låg det döda kvar i borgen?

Fortsättning följer...


Kommentarer

 • stig

  Postad av stig, 2015-03-30 22:13:33

  Har man hittat nåt som styrker mord.
  Jag fick en tanke efter ha läst en del.
  Vilken årstid hände tragedin? Vinter ?
  Senario. ...
  En svår vinter med mycket snö. De tar skydd i husen. Snön knäcker husen och skadar och dödar alla
  De blir begravda under resterna av husen.
  bhusen.blir liggande som de föll.

Kommentera