• Arkeologerna Arwo Pajusi, Blekinge museum, och Johan Åstrand, Museiarkeologi Sydost, undersöker det större huset.

    Arkeologerna Arwo Pajusi, Blekinge museum, och Johan Åstrand, Museiarkeologi Sydost, undersöker det större huset.

  • Arwo Pajusi undersöker den stensatta brunnen.

    Arwo Pajusi undersöker den stensatta brunnen.

  • Stensatt brunn intill en mindre grund.

    Stensatt brunn intill en mindre grund.

tisdag 30 september 2014
På uppdrag i Kristianopel

Författare: Ulrika Söderström Ulrika Söderström

De senaste veckorna har Museiarkeologi Sydost haft förmånen att delta i en arkeologisk undersökning i Kristianopel. Som samarbetspartner till våra kollegor på Blekinge museum fick vi en fantastisk möjlighet att ta del av en bit ur stadens korta men men händelserika historia som sträcker sig över en period av knappt åttio år.

Kristianopel anlades som en befäst dansk stad av Kristian IV, helt enligt den tidens nya stadsideal. Strax efter det att Blekinge definitivt övergått i svenska händer lades den dock ner. Vår undersökningsplats låg vid Västergatans södra del, inte så långt från kyrkan. Under mark fanns välbevarade rester efter 1600-talets bebyggelse. I områdets södra del undersöktes ett tretton meter långt hus indelat i tre rum. I det ena rummet fanns ett stenlagt golv och i det andra rummet fanns resterna efter trägolv som även lagts om vid ett tillfälle. Utanför huset fanns en stenlagd gårdsplan och förmodligen har huset ingått i en trelängad stadsgård. I den norra delen grävdes en källare med stensatt golv fram. Precis utanför källaren fanns en stensatt brunn som var nedgrävd till drygt en och en halv meters djup. Vid undersökningen rann rikligt med vatten till och i botten fanns en välbevarad timmerram. De båda undersökta husen bör ha legat på olika tomter och i området mellan dem fanns rester av hägnader samt ett en mängd gropar där man slängt de som bodde i stadsgårdarna slängde sitt avfall. Bland fynden fanns en stor mängd skärvor från keramikkärl som fat, kokgrytor och kannor. Bland keramiken fanns många skärvor från importerade kärl, bland annat från Tyskland, Holland och Danmark. I efterbearbetningen ska en särskild studie av keramiken göras eftersom den kan visa på stadens handelskontakter.

Den nu genomförda undersökningen speglar en orolig tid och spåren är efter människor som försökte leva sina vardagsliv trots krig och förflyttningar.

Rapporten kommer att bli klar under 2015 och finns då tillgänglig på museets hemsida.


Kommentera