• Folket är samlat runt freedom tree mitt i Entebbe för att diskutera Ugandas framtid under tidsresan till år 1954. Foto Linda Liljeberg

    Folket är samlat runt freedom tree mitt i Entebbe för att diskutera Ugandas framtid under tidsresan till år 1954. Foto Linda Liljeberg

torsdag 3 oktober 2013
Tidsresor i Uganda

Författare: Linda Liljeberg

Kalmar läns museum arbetar inte bara i Kalmar län. Nej vi har ofta, genom olika projekt, hela världen som arbetsfält. Den här veckan arbetar jag och Ebbe från museet i Entebbe, Uganda tillsammans med Anna-Greta från Byteatern. Vad gör vi här? Vi arbetar med kulturhistoriska platser, och med att levandegöra Ugandas historia genom vår pedagogiska metod tidsresan.

 Igår hade vi Ugandas första Tidsresa - I en tidsresa tänker vi oss tillbaka i tiden på en specifik plats till ett specifikt år och en specifik händelse. Vi arbetar med händerna i olika aktiviteter som hör till tiden och temat och diskuterar ämnen lika aktuella då som nu. Igår reste vi tillbaka till ett möte år 1954 där man diskuterade Ugandas väg mot självständighet från britterna (Uganda blir självständigt 1962) , och vilka drömmar skolelever och vuxna har själv och för sitt land, både då och nu.

Mitt i stan mellan två stora vägar, en mack och en kraftstation står Freedom tree, där mötena som blev partier höll på 1950-talet. Detta var vår plats. Vi gjorde tidsresan tillsammans med elever från lokala skolor, lärare, kulturgrupper, kvinnogrupper, representanter för kommunen och gymnasiekursen globala tillägget som är i Uganda för tillfället med flera. Det var en väldigt spännande tidsresa. Eleverna var så engagerade och vågade stå för sina åsikter. Det handlade om ekonomiskt oberoende, minskad korruption, om bättre skola, bostäder och boende och tjejerna stod upp och önskade bättre jämställdhet. Händerna sysselsattes med klassiskt hantverk, lekar, skrivande av plakat med slagord och givetvis mycket trummor, musik och dans.

Efteråt var det dags för reflektion och många var ense, de hade lärt sig det rent historiska om processen som gjorde Uganda självständigt, om Freedom tree som plats vilket många inte kände till på förhand. Men framförallt att det krävs mod och envishet för att nå förändring och att man måste stå enade och arbeta tillsammans mot samma mål. Och när vi till sist frågade vem ska bli framtidens ledare i Uganda räckte många elever upp handen, framförallt flickorna!


Kommentera