torsdag 9 april 2020
Uttalande från Museichef Örjan Molander

Författare: Örjan Molander Örjan Molander

”Sedan en längre tid tillbaka har Kalmar läns museum arbetat hårt och kraftfullt för att motverka de negativa effekterna av coronapandemin. En av åtgärderna vi nu gör är att under en begränsad tid minska på öppettiderna i syfte att mildra den ekonomiska effekten av minskat besöksantal. En annan åtgärd är korttidspermittering av personal. Korttidspermitteringen ser vi som en möjlighet att behålla vår fantastiska personal på lång sikt. Det är vår absoluta prioritet. Vår personal har unik kompetens som är väldigt svår att ersätta och museet gör allt vi kan för att undvika varsel så att personalen känner trygghet och att verksamheten långsiktigt inte tar skada. ”

 

E-post:
orjan.molander@kalmarlansmuseum.se

Telefon:
0480- 45 13 05


Kommentera