Gratis råd­givning om kulturvärden på din gård

Takpannor tas ner från hustak.

Är du jordbrukare eller trädgårdsföretagare inom jordbruk och trädgård i Kalmar län? 
Kalmar läns museum erbjuder under 2018–2020:

  • Besök av bebyggelseantikvarie med särskild kompetens kring odlingslandskapets bebyggelse och kulturmiljöer. 
  • Samtal och rundvandring i din miljö, med fokus på dina/era särskilda frågeställningar. 
  • Information om byggnadsvårdsprinciper och hjälp att prioritera åtgärder. 
  • En skriftlig rådgivningsplan för din/er gård (levereras efter besöket).

Den svenska staten avsätter tillsammans med den Europeiska Unionen medel för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och landsbygdsprogrammet ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP kan Kalmar läns museum erbjuda gratis enskild rådgivning, individuellt anpassad. 

Rådgivningen syftar till att öka kunskapen om vård, skötsel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till gårdsmiljöer, samt bidra till ökad förståelse av de historiska sammanhangen. Skötselråden syftar till att främja ett långsiktigt bevarande och en hållbar utveckling. 
 

Loggor: Länsstyrelsen Kalmar län EU:s jordbruksfond

Flyer: Gratis råd­givning om kulturvärden på din gård (PDF) pdf 313 kB