Bottorps hamn

Bottorps hamn

Bottorps hamn ligger på en liten udde i Kalmarsund längst österut i Ljungby socknen, Kalmar kommun. Inkluderat i miljön finns ett äldre bostadshus, en fd lotsbostad, från 1897 på södra sidan av vägen med två tillhörande uthus från samma tid. Kalmar kommun bad om länsmuseets synpunkter inför handläggning av ett ärende som gällde nybyggnad  på tomten. Det nya bostadshuset skulle ersätta det gamla. Bottorps hamn är uppmärksammad i Kalmar kommuns kulturmiljöprogram och befintlig bebyggelse kulturhistoriskt värdefull varför olika intressen stod mot varandra. Under försommaren 2019 beslutade kommunen  att ge bygglov för det nya bostadshuset.  I dokumentet här intill finns museets yttrande i frågan.

bottorp_yttrande_2019.pdf pdf 217 kB

Ort: Ljungby sn

Ansvarig: Örjan Molander

Beställare: Kalmar kommun

År: 2019

  • Bottorps hamn
  • Bottorps hamn
  • Bottorps hamn
  • Bottorps hamn

Sidan uppdaterades 3 juli 2019 klockan 07.39

Fagerhult

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar