Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar

Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar

Ägaren har för avsikt att bygga om husen till bostäder samt att uppföra en ny gårdsbyggnad. Två av husen har hört till Kalmar Bryggeri som tidigare låg i kvarteret. En antikvarisk förundersökning har tagits fram av Kalmar läns museum, med syfte att tydliggöra byggnadernas kulturhistoriska värden och att fungera som ett underlag i fortsatt projektering och handläggning.

bryggaren_2_o_24_lag.pdf pdf 4 MB

Ort: Kalmar

Ansvarig: Veronica Olofsson

Beställare: Kalmarhem

År: 2014

  • Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar
  • Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar
  • Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar
  • Bryggaren 2 & 24, Kvarnholmen i Kalmar

Sidan uppdaterades 24 februari 2016 klockan 10.00

Nybro

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar