Fågelmuseet i Ottenby

Fågelmuseet i Ottenby

Fågelmuseet i Ottenby ritades av arkitekten Jan Gezelius och byggdes åren 1960-1961. Museet är tillägnat havet och himlen - det är ett flygande hus som tillfälligt förankrats i marken. Byggnaden väckte stor uppskattning och uppmärksammades för sammansmältningen av byggnad, färg och ljus. Det är en utställningsbyggnad där väggarna fungerar som utställningsskärmar och de glasade slitsarna mellan väggpartierna gör att de står fria i omgivningens ljus.

Museibyggnaden förklarades byggnadsminne 1999. Taket var tidigare omlagt.

Fågelmuseet i Ottenby - Antikvarisk medverkan vid byte av tak pdf 1 MB

Ort: Ottenby

Ansvarig: Ulrika Haraldsson

Beställare: Sveriges ornitologiska förening, Ottenby Fågelstation

År: 2015

  • Fågelmuseet i Ottenby
  • Fågelmuseet i Ottenby
  • Fågelmuseet i Ottenby
  • Fågelmuseet i Ottenby
  • Fågelmuseet i Ottenby

Sidan uppdaterades 22 september 2015 klockan 10.47

Oskarshamn

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar