Glasriket är HÄR!

Glasriket är HÄR!

Kulturmiljöerna är en nyckelresurs för Glasrikets utveckling!
 
Under 2013 har en strategi för Glasrikets kulturmiljöer tagits fram av Kalmar läns museum och Kulturparken Småland, i dialog med Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län. Strategin kommer att gälla för de båda Länsstyrelsernas kulturmiljösatsningar under 2014 och 2015. Dokumentet är ett resultat av det regeringsuppdrag för att utveckla Glasrikets industri och besöksnäring som de båda Länsstyrelserna fick 2012.
Det finns idag 27 hyttbyggnader och 20 tydliga glasbrukssamhällen i Glasriket som kan användas för att stärka områdets speciella kulturarv och näringsliv. I rapporten kan du läsa mer om miljöernas potential och problem, och om hur vi kan arbeta med glasbruksmiljöerna för att förhöja upplevelsen av Glasriket. 

Glasriket är HÄR! - Rapport pdf 3 MB

Ort: Kalmar och Kronoberg

Ansvarig: Susann Johannisson

Beställare: Länstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län

År: 2013

  • Glasriket är HÄR!
  • Glasriket är HÄR!
  • Glasriket är HÄR!
  • Glasriket är HÄR!

Sidan uppdaterades 13 februari 2014 klockan 06.45

Västerviks skärgård

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar