Kv. Banken, Lejonet, Hushållet, Västervik

Kv. Banken, Lejonet, Hushållet, Västervik

Kvarteren Banken, Lejonet och Hushållet ligger i centrala Västervik. Platsens läge som knutpunkt vid Stora torget har varit viktig och haft hög status i staden. Byggnaderna kring Stora torget präglas av sekelskiftes monumentala byggnader såsom bankpalats och varuhus. Kvarteren i stadsrummet representerar och uttrycker stadens historiska identitet som handelsstad och den stora utveckling som skedde kring förra sekelskiftet.

Utredningen gjordes i samband med en ny detaljplan för området och togs fram av Västerviks kommun. Fokus ligger på kulturhistorisk karaktärsbeskrivning, särskilt betydelsefulla och värdefulla karaktärsdrag, strukturer och objekt. Till rapporten hör även antikvariska rekommendationer och förändringars konsekvenser för kulturmiljön.

banken-_lejonet-_hushallet_rapport_utredning_2017_webb-1.pdf pdf 8 MB

Ort: Västervik

Ansvarig: Ellen Olsson

Beställare: Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun

År: 2017

  • Det berörda området är markerat i lila.
  • Stora Torget fick ny gestaltning i mitten av 1900-talet då en refug anlades längs storgatan, och delade då torget i två delar. Fotot är ifrån 1960-talet.
  • Samma vy från 2017. Refugen har en ny beläggning med röda plattor och en trädplantering har tillkommit. Även asfalt har tillkommit på Stora Torget.
  • Fotografi över Stora Torget en marknadsdag.

Sidan uppdaterades 6 mars 2020 klockan 14.43

Kristdala

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar