Kyrkeby Gamla Bränneri – Antikvarisk medverkan vid renovering av stomme och tak – etapp 2

Kyrkeby Gamla Bränneri – Antikvarisk medverkan vid renovering av stomme och tak – etapp 2

Under ett par års tid har den gamla bränneribyggnaden vid Kyrkeby bränneri renoverats i samarbete med Vissefjärda hembygdsförening och tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Kyrkeby bränneri ska ha startats av Kronofogde Gösta Persson någon gång under 1700-talet. Enligt vad som sägs fick han särskilt tillstånd år 1771, från självaste kungen Gustav III. Patron Malmström uppförde vid mitten av 1800-talet ett nytt mycket större bränneri intill det gamla. Produktionen hölls igång ända fram till 1971 då staten tvingade alla småbrännerier i landet att stänga. Sedan dess har Kyrkeby varit ett museebränneri. ”Kyrkeby gård och bränneri” är skyddat som byggnadsminne sedan år 2000. Till anläggningen hör 28 byggnader, med bränneri, mälteri, spritcisternbyggnad, arbetarbostäder, herrgård, trädgård, en engelsk park och mycket annat. Hela miljön är intakt och välbevarad. Kyrkeby fick utmärkelsen Årets Industriminne år 2002.

kyrkeby_rapport_2018.pdf pdf 9 MB

Ort: Norra Kyrkeby, Vissefjärda, Emmaboda kommun

Ansvarig: Susann Johannisson

Beställare: Vissefjärda hembygdsförening

År: 20172018

  • Foto: Göran Persson.
  • Rummet efter åtgärd.
  • Tvättgrytan efter åtgärd. Foto: Göran Persson.
  • Tegelpannor från Bruatorps tegelbruk.
  • Sydvästra hörnet före åtgärd. Dagsljuset sipprade in genom väggens skarvar.
  • Sydvästra hörnet efter åtgärd. Murket virke byttes och skarvarna tätades med mossa.
  • Murket virke i väggen mot öster och ett igentäppt avloppshål från bykkaret.
  • Bytt virke, tätningar med mossa och rensat avloppshål.
  • Syll mot väster 2017. Syllen hade tryckts ut av fukt så att en glipa hade uppstått.
  • Syll mot väster efter åtgärder. Stommen lyftes upp med domkrafter innan den nya grunden göts. Syllen drogs ihop och säkrades med järn.

Sidan uppdaterades 22 november 2018 klockan 14.04

Västervik

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar