Möten i parken

Möten i parken


Projektet fokuserar på parker som mötesplatser och sociala markörer. Stadsparker anlades i flera svenska städer under 1800-talets andra hälft i syfte att skapa en grön miljö för rekreation. Stadsparken kom framförallt att bli en social arena för dåtidens borgarklass. Arbetarna valde istället att anlägga folkparker där politisk och facklig verksamhet kunde samsas med nöjen. Kalmar läns museum har dokumenterat hur stadsparkerna och folkparkerna i Kalmar och Oskarshamn har använts sedan de anlades, hur de används idag och vilka idéer ägare och brukare har kring parkens användning i framtiden samt en behovsbedömning av bevarande-, vård och informationsinsatser.
 

Rapporten Möten i parken pdf 8 MB

Ort: Kalmar län

Ansvarig: Magdalena Jonsson Veronica Olofsson

Beställare: Länstyrelsen i Kalmar län

År: 2014

  • Möten i parken
  • Möten i parken
  • Möten i parken
  • Möten i parken

Sidan uppdaterades 6 oktober 2014 klockan 06.08

Ölands norra udde

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar