Olssonska gården i Torsås

Olssonska gården i Torsås

Kalmar läns museums bebyggelseenhet har under perioden 2017–2020 hjälpt Torsås kommun att genomföra en rad underhålls- och ombyggnadsarbeten inom Olssonska gården. Hela Olssonska gården, med trädgård och sju byggnader, skyddas sedan 2004 som byggnadsminne. Arbetena har utförts enligt en prioriteringslista som länsmuseet upprättat tillsammans med ATRIO arkitekter. Projektet har delvis finansierats genom stöd från länsstyrelsens utvecklingsenhet, inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Det övergripande målet har varit att fortsätta utveckla Olssonska gården som ett kulturcentrum. En av de viktigaste åtgärderna har varit att genom ett förbättrat brandskydd tillgängliggöra huvudbyggnadens andra våning för besökare. Arbetena på gården beskrivs i de bifogade rapporterna. Under 2020 görs en större översyn av byggnadernas elinstallationer.

olssonska_garden_huvudbyggnad_malning_ovre_hallen.pdf pdf 1 MB

olssonska_garden_huvudbyggnad_skorstenar_2019.pdf pdf 3 MB

olssonska_garden_fotoatelje_takarbeten_2019.pdf pdf 4 MB

olssonska_garden_huvudbyggnad_utvandig_malning_2018.pdf pdf 4 MB

olssonska_garden_huvudbyggnad_balkong_och_kallarlucka_2018.pdf pdf 6 MB

olssonska_garden_ladugardstak_2018.pdf pdf 7 MB

olssonska_garden_brygghus_2016-17.pdf pdf 8 MB

olssonska_garden_huvudbyggnad_tillganglighet_och_utrymning_2018.pdf pdf 8 MB

Ort: Torsås

Ansvarig: Jan Westergren

År: 20172020

  • Olssonska gården i Torsås
  • Olssonska gården i Torsås
  • Olssonska gården i Torsås
  • Olssonska gården i Torsås
  • Olssonska gården i Torsås
  • Olssonska gården i Torsås

Sidan uppdaterades 19 februari 2020 klockan 15.44

Källa ödekyrka

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar