Pressat glas

Pressat glas

Pressglas tillverkas idag i Glasriket, men i myck­et begränsad omfattning. Det pressade glaset har beskrivits som den enskilt största uppfinningen inom glastillverkningen under 1800-talet. Någon matchande status har uppfinning inte vunnit. Tvärt om, det pressade glaset sågs länge som en billig masstillverkad produkt som inte hade något att göra med glaskonst och hantverk av den högre skolan.

Kalmar läns museum har genom åren arbetat med olika sorters kulturarv och kulturmiljöer i Glasriket. I denna skrift sätter vi fokus på det pressade glaset. Utgångspunkten är en dokumen­tation i samband med tillverkning av två glasfö­remål i Målerås glasbruk 2019. Till detta, som en komplettering, finns även beskriv­ning av och reflektioner och erfarenheter kring den press som finns bevarad på Bergdala glas­tekniska museum. Vid en workshop på The Glass Factory i Boda, september 2019, framställdes pressade glasföremål inför publik. Deltagande vid detta evenemang gav mer kunskap om tek­niken men också en förståelse för vilka premis­ser som gäller vid pressglastillverkning. som ligger nära pressglaset som teknik eller som kan betraktas som en vidareutveckling av detsamma. Som källa i arbetet har också fle­ra informanter kontaktats och litteratur i ämnet har konsulterats.

Ett särskilt tack till Stefan Erlandsson, Ulven Art Glass; Mats Jonasson, Målerås glasbruk; Berne Karls­son, Kosta; Stefan Brandstedt, Målerås glasbruk; Mats Jonasson, Målerås Glasbruk; Kerstin Frö­berg, Bergdala glastekniska museum och Björn Arfvidsson på Kulturparken Småland.

pressglas_2019_webb.pdf pdf 9 MB

Ort: Målerås, Hälleberga socken, Nybro kommun

Ansvarig: Richard Edlund

Beställare: Länsstyrelsen i Kalmar län

År: 2019

  • Pressat glas
  • Pressat glas
  • Pressat glas
  • Pressat glas
  • Pressat glas
  • Pressat glas

Sidan uppdaterades 23 januari 2020 klockan 15.23

Nybro

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar

Besöksmålet Kalmar läns museum är tillfälligt stängt. Så snart omständigheterna tillåter öppnar vi igen!
Tills dess, titta gärna på våra digitala kanaler! Varmt välkommen!