Stensjö by - Byggnads­inventering och bebyggelseanalys, Stensjö by, Döderhult.

Stensjö by - Byggnads­inventering och bebyggelseanalys, Stensjö by, Döderhult.

Slingrande grusvägar omgivna av gärdsgårdar och sjöar leder fram till Stensjö by. Unikt för Stensjö by är den oskiftade och bevarade bymiljön. Byn visar ett tydligt exempel på hur det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets ideal såg ut för en gård.

Ägaren till Stensjö by, Vitterhetsakademin, beställde arbetet inför ansökan om att göra Stensjö by till kulurreservat. Kulturreservat är en form av skydd för att bevara värdefulla kulturlandskap. Sammanställt underlag för markanvändning och naturvärden med byggnadsinventering och bebyggelseanalys fungerade som kunskapsunderlag vid ansökan till länsstyrelsen.

Rapport Stensjö by pdf 16 MB

Ort: Stensjö by, Döderhult, Oskarshamns kommun

Ansvarig: Magnus Johansson, Magdalena Jonsson

Beställare: Kungliga Vitterhetsakademin

År: 2016

  • Vy över Stensjö från öster.
  • Det stora rummet i bottenvåningen i museistugan. Rummet är inrett som det såg ut vid seklets början.
  • Betande får vid Stensjö by.
  • Byggnader
  • Betesmark

Sidan uppdaterades 7 mars 2019 klockan 12.01

Kristdala

Tack för besöket!

Hittade du inte det du letade efter? Här kan du söka på hemsidan och i museets samlingar