Kyndelsmässodagen den 2 februari

Kyndelsmässa kommer av det romerska Festum Candelabrium. Den har sitt ursprung i en hednisk botgörarfest som firades med ljus och facklor och som kristnades på 300-talet. Kyndelsmässan är en av årets Mariadagar som firas till minne av att Maria gick till templet och frambar sitt reningsoffer fyrtio dagar efter Jesu födelse. Där mötte hon Simon som tackade Gud för att han sänt Messias, ”ljuset som skall uppenbaras för hedningarna”. Under medeltiden ägde en ljusvigning rum på kyndelsmässodagen med ljusprocession och ljusmässa. Kyndelsmässodagen var den sista påminnelsen om den gånga julen. I Småland kallades den för Lillejul då åts det dopp i grytan, lutfisk och annan julmat. Det var brukligt i bondesamhällets Sverige att kvinnor som fött barn under de närmast föregående veckorna dröjde med kyrktagningen till Marie kyrkogångsdag. Kyrktagningen upphörde kring sekelskiftet 1900. Dagen har sedan fått karaktär av ljusmässodag med ljuståg och ljuständningsceremonier.