Samernas nationaldag den 6 februari

1992 beslutade samekonferensen i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Den är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår öppnades i Jokkmokk. Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet i Trondheim som samlade ett hundratal samer från Sverige och Norge varav en stor del av dem var kvinnor. Det var första gången som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades för att diskutera gemensamma frågeställningar.