Våffeldagen

    I folkmun har Vårfrudagen blivit till Våffeldagen. Den dagen anses vintern vara slut och våren börjar och dagarna blir allt längre. I Manne Hofréns excerptsamling på Kalmar läns museum finns en pärm med uppteckningar om högtider och festseder, i vilken man kan finna meddelanden som Hofrén har samlat in. Han har talat med en vaktmästare E. Olsson i Kalmar som berättade för honom år 1930 om de folkliga föreställningar som fanns rörande Våffeldagen när Olsson var barn i Halltorps socken på 1880-talet.

    ”Om vafferafton troddes, att vargarna brukade gå ner till sjön för att dricka salt vatten. Vi barn låg på kvällarna och försökte höra när de gick förbi. På morgonen sökte vi spår efter dem. Men det fanns ju inga vargar i vår trakt på den tiden, 1880-talet. Vid den tiden på året skulle sjön gå upp, så då skulle vargarna finna öppet vatten. Man skulle äta vaffergädda och våfflor på vafferdagen”.