Julia Aurelius

  Julia Aurelius föddes i Marx i Herrnhut, Tyskland den 21/10 1886. Hon dog 1980 i Sverige. Hon gifte sig med Sven Erik Aurelius, som var teolog. Han föddes den 12 maj 1874 i Åsbo socken, Östergötland och dog den 5 september 1935.

  De träffades då docenten Erik Aurelius var på ute på en forskningsresa till orienten för Uppsala universitet. Den större delen av resan, från februari till juni 1910, ägnades åt Palestina. Erik Aurelius anknöt till det tyska arkeologiska institutet i Jerusalem vars föreståndare, professor Gustaf Dalman var Sveriges generalkonsul i Jerusalem. Jerusalem tillhörde då Turkiet (det osmanska riket). På mödernet härstammade han från den svenska adliga ätten Dalman.

  Dalman hade en brorsdotter vid namn Julia Marx. Hon var dotter till Baurat Sam. Marx i Hügel vid Essen. Hon vistades hos sin farbror vid samma tid som Erik Aurelius hade kontakter med Dalman.

  Under ritter och studier lärde Erik och Julia känna varandra. Hennes familj tillhörde de tyska herrnhutarna. När Erik blev professor i exetisk teologi i Lund tog han med sig sin fru ”Julu” till Lund.

  Det var Julia Aurelius med sin anknytning till Herrhuts brödraförsamling i Tyskland som bidrog till att den typ av adventsstjärna, som tillverkades av internatbarn på missionsskolan i Kleinwelka vid Bautzen samt av de blivande teologerna vid Brödraförsamlingens internat Niesky vid Görtlitz, kom till Sverige.

  Barbro Johnsson