26 november 2018

Bebyggelseenheten: På gång under höst och vintern!

  Bebyggelsegruppen utför just nu rådgivning på landsbygden runt om i Kalmar län.

  Detta för att öka kunskapen om vård och skötsel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till gårdsmiljöer, samt för att bidra till en ökad förstående av de historiska sammanhangen.

  Rådgivningen finansieras med medel för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län inom landsbygdsprogrammet Ett rikt odlingslandskap.

  Efter avslutat besök får fastighetsägaren en rapport med fokus på gårdens historiska och kulturhistoriska värden samt skötselråd knutna till gårdsmiljön och ekonomibyggnaderna.

  Vi tycker såklart det är jätteroligt att få bidra till kompetensutveckling med fokus på kulturvärdena på landsbygden och röra oss ute i länet.

  Du kan göra förfrågan om rådgivning här.