14 januari 2022

Bokutgivning som final på 150-årsjubileet

    Som avslutning på 150-års firandet förra året gav Kalmar läns hembygdsförbund tillsammans med Kalmar läns museum ut jubileumsskriften 150 år tillsammans för kulturarvet i Kalmar län i bokform innan årsskiftet.

    Stenmuren är Kalmar läns hembygdsförbunds medlemstidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Den skickas ut till medlemsföreningar, nyckelpersoner inom kulturarvssektorn samt till enskilda prenumeranter. Det sista numret för år 2021 är en jubileumsskrift som är både större och tjockare är ordinarie nummer och innehåller milstolpar, händelser och minnen men även blickar in i framtiden. En jubileumsredaktion har samlat bidrag från såväl ideella som professionella krafter. Boken innehåller ett 25-tal olika skribenter och ett 70-tal hembygdsföreningar har bidragit med texter och bilder. År 1871 bildades Kalmar läns fornminnesförening. Ur den sprang så småningom ett länsmuseum och en hembygdsrörelse för Kalmar län. Historien om denna process, som fortfarande pågår, beskrivs i boken.

    I jubileumsskriftens redaktion ingår Monica Björklund, redaktör och vice ordförande i Kalmar läns hembygdsförbund, Lisbeth Svensson, ordförande i Kalmar läns hembygdsförbund, Peter Danielsson, historiker och hembygdskonsulent, Örjan Molander, chef för Kalmar läns museum, Bengt Bengtsson, Kalmar stads hembygdsförening och Tomas Grahl, Hossmo hembygdsförening.

    Läs mer om Kalmar läns museum 150 år

    Länk till Kalmar läns hembygdsförbunds webbplats