30 oktober 2012

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012.

Det har länge funnits tankar om att lyfta fram bronsålderslämningarna i norra Kalmar län och utveckla dem som besöksmål, men det är först de senaste fyra åren som diskussionerna har kommit igång på allvar. Detta beror främst på att det under dessa år har genomförts hällristningsinventeringar och arkeologiska undersökningar i bronsåldersmiljöer, med resultat som ytterligare har satt Tjustbygdens bronsålder i fokus. Efterfrågan på guidningar, beskrivningar, kartor och andra insatser har därmed ökat. Intresset för kulturarvet i stort, både i vardagen som på fritiden, har också ökat markant de senaste åren och fortsätter att göra så. Man vill se och man vill uppleva saker inom ett besöksmål. I dagsläget finns dock få resurser förberedda för att bemöta intresset och förfrågningarna. Behovet av ett samlat grepp och en gemensam strategi mellan flera samarbetspartners lade grunden till denna förstudie. Genom att ytterligare höja medvetenheten om kulturmiljöerna och genom att nyttja dem mer strategiskt kan man skapa ett besöksmål - en Bronsålderskust. Rapporten Bilagorna