30 oktober 2012

Ett stolphål i Eriksöre. Särskild arkeologisk utredning 2011.

Inför planläggning av ny bebyggelse inom fastigheterna Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Kalmar län, Öland, har Kalmar läns museum utfört en särskild arkeologisk utredning efter beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län.  Läs mer