30 oktober 2012

Förhistoriskt åkerbruk, modern täktverksamhet. Arkeologisk förundersökning 2011.

Under två dagar i maj utförde Kalmar läns museum arkeologisk förundersökning av ett röjningsröseområde, Raä 291, Gladhammar socken, på fastigheten Mörghult 1:5. Anledningen var att området planeras att tas i bruk för täktverksamhet. Läs mer