27 januari 2017

Historien om Kalmars kommunvapen - Nordens äldsta stadssigill

    Vid mitten av 1200-talet ansåg sig kalmarborna vara stadsbor. Exakt när vet vi inte, men någon gång mellan 1247 och 1269 skrev Magnus Bengtsson, fogde på Kalmar slott, till rådet i Lübeck. Brevet handlade om ett arvsanspråk efter en till Lübeck avflyttad kalmarborgare. Brevet var försett med ett trekantigt sigill. Det visar i mitten ett krenelerat torn med rundbågig post, vilken öppnar sig mot vattnet, återgivet i form av några krusiga vågor vid tornets fot. Runt sigillet står det ”S(igillum) inhabitantium Kalmarniam” vilket på svenska blir ”De i Kalmar boendes sigill”.

    Originalet försvann efter andra världskriget, men hittades 1991 i det forna DDR och är nu återbördat till Lübeck. Sigillet är Nordens äldsta stadssigill.