30 oktober 2012

Nytt villaområde i Strandskogen

Under fem dagar i september 2009 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning inom fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7. Utredningen föranleddes av planerad uppförande av ett nytt villaområde med ett 30-tal hus inom ett ca 75 000 m2 stort område. Med tanke på arbetsföretages omfattning, det topografiska läget och den allmänna fornlämningsbilden i området beslutade länsstyrelsen av exploateringen skulle föregås av en arkeologisk utredning.  Ladda ner rapporten